ČSN 68 4081 (684081) Zrušená norma

Čisté chemikálie. Metoda stanovení měrného povrchu chromatografických materiálů termodesorpcí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro neporézní chromatografické materiály a pro chromatografické nebo jiné granulované materiály obsahující makro nebo mesopóry a určuje metodu stanovení měrného povrchu těchto materiálů v intervalu 0,2 až 700 m2/g (srovnávací metoda). Norma není použitelná pro chromatografické materiály s mikroporézní strukturou (s průměrem póru pod 5 µm). Podstata metody: Metoda se zakládá na srovnání množství dusíku desorbovaného z povrchu zkoušeného vzorku a srovnávacího vzorku. Při tom adsorpce dusíku proběhne při teplotě normálního bodu varu dusíku. Jsou normalizovány především požadavky na aparaturu a materiály, postup zkoušky a výpočet. Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující používané látky (především inertní plyny) a dále nebezpečí omrzlin z kapalného dusíku. Zvláštní pozornost je věnována nebezpečí výbuchu při práci s vodíkem (meze výbušnosti 4 až 75 obj. %). V této souvislosti jsou zmíněna i protipožární opatření ČSN 68 4081 byla schválena 22.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.12.1991.

Označení ČSN 68 4081 (684081)
Katalogové číslo 30496
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1991
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963304960
Norma byla zrušena k 1. 1. 1999

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 40 81
  • ČSN 684081
  • ČSN 68 40 81 : 1991
  • ČSN 684081:1991
  • ČSN 68 4081:1991