ČSN 65 6610 (656610) Zrušená norma

Ložiskové oleje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výroibu, dodávíání a zkoušení ložislových olejů. Normalizováno je sedm druhů těchto olejů, označených zkratkou "OL" a číslem 3, 10, 22, 32, 46, 68 a 100 (původní označení bylo 0 až 6). Všechny tyto oleje jsou hořlavými kapalinami III. a IV. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí od 56 °C do 150 °C a s bodem hoření od 80 °C do 220 °C. V příloze jsou standardní (stručné) pokyny pro ochranu zdraví, orienbtované především na místní účinek, ovšem jen poro málo agresivní látky, na první pomoc a na nebezpoečí požáru. ČSN 65 6610 byla schválena 5.12.1989 a nabyla účinnosti od 1.11.1990. Nahradila ČSN 65 6610 z 22.10.1970.

Označení ČSN 65 6610 (656610)
Katalogové číslo 30155
Cena 125 Kč125
Datum schválení 5. 12. 1989
Datum účinnosti 1. 11. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963301556
Norma byla zrušena k 1. 9. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 66 10
  • ČSN 656610
  • ČSN 65 66 10 : 1989
  • ČSN 656610:1989
  • ČSN 65 6610:1989