ČSN 64 6220 (646220) Zrušená norma

Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P). Technické požadavky

ČSN 64 6220 Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P). Technické požadavky
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání fólií z měkčeného polyvinylchloridu, vyráběných válcováním nebo vytlačováním. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (dále jen fólie) se vyrábějí z polymeru - PVC, modifikovaného PVC, případně kopolymerů PVC - vhodného pro fólií a dalších přísad. Suroviny používané pro výrobu fólií musí odpovídat ČSN 64 3201, ČSN 64 3202 a další technické dokumentaci. Norma nemá obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 5) je uvedeno, že fólie podle této normy nejsou určeny pro styk s poživatinami a pitnou vodou. V části zkoušení byl - oproti dosud platné normě - vypuštěn odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. Tato norma není citována ani v Dodatku. K normě není připojena obvyklá příloha o ochraně zdraví. ČSN 64 6220 byla schválena 21.9.1990 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila ČSN 64 6220 ze 30.6.1976.

Označení ČSN 64 6220 (646220)
Katalogové číslo 29887
Cena 125 Kč125
Datum schválení 21. 9. 1990
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963298870
Norma byla zrušena k 1. 9. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 62 20
  • ČSN 646220
  • ČSN 64 62 20 : 1990
  • ČSN 646220:1990
  • ČSN 64 6220:1990