ČSN 64 0932 (640932) Zrušená norma

Plasty. Ionexy. Stanovení užitkové objemové kapacity silně bázických anexů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení užitkové objemové kapacity silně bázických anexů. Podstata zkoušky. Anex odměřený v Cl- formě se po převedení do OH- formy v kolonce vyčerpává roztokem kyseliny chlorovodíkové. Ve filtrátu se stanovuje koncentrace pronikajících iontů měřením elektrické vodivosti a ze získaných hodnot se vypočte užitková objemová kapacita anexu. Stanovením se zjišťuje množství iontů elektrolytu, které jsou zachyceny objemovou jednotkou anexu v jednom pracovním cyklu, až do dosažení zvolené koncentrace zachycovaného iontu ve filtrátu. Tato hodnota je jedním ze základních údajů sloužících k hodnocení anexů. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. V čl. 4 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 64 0932 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 64 0932 z 23.11.1977.

Označení ČSN 64 0932 (640932)
Katalogové číslo 29834
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963298344
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 09 32
  • ČSN 640932
  • ČSN 64 09 32 : 1991
  • ČSN 640932:1991
  • ČSN 64 0932:1991