ČSN 64 0931 (640931) Zrušená norma

Plasty. Ionexy. Stanovení celkové výměnné kapacity a bázicity slabě bázických anexů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení celkové výměnné kapacity a bázicity slabě bázických anexů. Podstata a účel zkoušky: Anex odměřený v OH- formě se po převedení do Cl- formy v kolonce vyčerpává přebytkem roztoku amoniaku a potom přebytkem roztoku síranu sodného. V obou filtrátech se stanoví obsah iontu Cl- a ve filtrátu roztoku síranu sodného ještě celková zásaditost. Ze získaných údajů se vypočte celková výměnná kapacita a celková bázicita. Stanovením se zjišťuje celková výměnná schopnost anexu a podíl silně a slabě bázických skupin, které patří mezi jeho základní chemické vlastnosti. Problematikou ochrany zdraví při provádění zkoušek se zabývá čl. 4, který jednak odkazuje na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jednak na předpisy o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví. Tyto předpisy je třeba dodržovat při provádění zkoušek. Dále je v tomto článku upozornění, že methanol, používaný ke zkouškám, je hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti. ČSN 64 0931 byla schválena 14.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila ČSN 64 0931 z 20.8.1967.

Označení ČSN 64 0931 (640931)
Katalogové číslo 29833
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963298337
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 09 31
  • ČSN 640931
  • ČSN 64 09 31 : 1991
  • ČSN 640931:1991
  • ČSN 64 0931:1991