ČSN 64 0922 (640922) Zrušená norma

Plasty. Ionexy. Stanovení užitkové objemové kapacity silně kyselých katexů ve vodíkové formě

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení užitkové objemové kapacity silně kyselých katexů ve vodíkové formě. Podstata a účel zkoušky: Katex ve vodíkové formě se v kolonce vyčerpává roztokem chloridu vápenatého. Ve filtrátu se stanovuje koncentrace vápníku a ze získaných hodnot se vypočte užitková objemová kapacita katexu. Stanovením se zjišťuje množství iontů elektrolytu, které jsou zachyceny objemovou jednotkou katexu v jednom pracovním cyklu, až do dosažení zvolené koncentrace iontu ve filtrátu. Tato hodnota je jedním ze základních údajů sloužících k hodnocení katexů. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. V čl. 4 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 64 0922 byla schválena 14.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 64 0922 z 6.6.1977.

Označení ČSN 64 0922 (640922)
Katalogové číslo 29829
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963298290
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 09 22
  • ČSN 640922
  • ČSN 64 09 22 : 1991
  • ČSN 640922:1991
  • ČSN 64 0922:1991