ČSN 62 0004 (620004) Zrušená norma

Kaučuky a latexy. Označování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ISO 1629. Do normy jsou v čl.3.3 doplněna ustanovení označená "čs.doplněk". Norma stanoví systém obecné klasifikace základních kaučuků a latexů na základě chemického složení polymerního řetězce. Účelem této normy je sjednotit názvy používané v technické praxi a při obchodním styku. V podstatě doplňuje používané obchodní názvy a ochranné známky. Podle kap. 2 se kaučuky a latexy klasifikují a označují na základě chemického složení polymerního řetězce. Podle kap. 3 se k jednotlivým skupinám kaučuků podle kap. 2 přiřazují další podskupiny. Z písmenného kodu lze tedy odečíst charakter (složení) kaučuku. ČSN 62 0004 byla schválena 14.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila ČSN 62 0004 z 28.12.1974.

Označení ČSN 62 0004 (620004)
Katalogové číslo 29593
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 11. 1991
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963295930
Norma byla zrušena k 1. 9. 2001
a nahrazena ČSN ISO 1629 (620004)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 62 00 04
  • ČSN 620004
  • ČSN 62 00 04 : 1991
  • ČSN 620004:1991
  • ČSN 62 0004:1991