ICS 83.040.10 - Latex a surový kaučuk

ČSN ISO 1629 (620004) - září 2015 aktuální vydání

Kaučuky a latexy - Nomenklatura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 248-1 (621124) - říjen 2012

Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně

230 Kč

ČSN ISO 248-2 (621124) - březen 2020 aktuální vydání

Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 1795 (621129) - květen 2018

Kaučuk, přírodní a syntetický - Metody odběru a přípravy vzorků

125 Kč

ČSN ISO 10638 (621142) - duben 2018

Pryž - Identifikace antidegradantů metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 976 (621182) - únor 2018

Kaučuky a plasty - Polymerní disperze a kaučukové latexy - Stanovení pH

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 62 1425 (621425) - říjen 1983

Kaučuky. Příprava a vulkanizace kaučukových směsí. Zařízení

125 Kč

ČSN 62 3006 (623006) - srpen 1986

Přírodní kaučuk v blocích

125 Kč

ČSN 62 3008 (623008) - srpen 1986

Přírodní kaučuk v blocích. Stanovení obsahu dusíku

125 Kč

ČSN 62 3009 (623009) - srpen 1986

Přírodní kaučuk v blocích. Stanovení obsahu těkavých látek

125 Kč

ČSN ISO 249 (623010) - únor 2018

Přírodní kaučuk - Stanovení obsahu nečistot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč