ČSN 56 0199-2 (560199) Zrušená norma

Éterické oleje z citrusových plodov. Metóda stanovenia obsahu aldehydov

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je překladem ST SEV 6243-88 Éterické oleje z citrusových plodů. Metoda stanovení obsahu aldehydů. Podstata normalizovaných metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0199-2 byla schválena 22.12.1989 a nabyla účinnosti od 1.7.1990.

Označení ČSN 56 0199-2 (560199)
Katalogové číslo 29443
Cena 125 Kč125
Datum schválení 22. 12. 1989
Datum účinnosti 1. 7. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963294438
Norma byla zrušena k 1. 8. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560199-2
  • ČSN 56 01 99-2