ČSN 44 1754 (441754)

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení olova

ČSN 44 1754 Měděné rudy a koncentráty. Stanovení olova
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení olova metody: polarografickou - pro hmotnostní zlomek olova od 0,5 do 5 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek olova od 0,1 do 4 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se olovo oddělí mědi srážením amoniakem za přítomnosti železitých iontů. Sraženina hydroxidů se rozpustí v kyselině chlorovodíkové a po redukci fosfornanem sodným se olovo stanoví polarograficky. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Po rozkladu vzorku kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek dotaví s uhličitanem sodným a v prostředí kyseliny dusičné se změří atomová absorpce olova v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 283,3 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1754 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila ČSN 44 1670 z 11.8.1971 v části II oddíl H a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1740 až ČSN 44 1753 a ČSN 44 1755 až ČSN 44 1759 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1754 (441754)
Katalogové číslo 28374
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 4. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283746
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 54
  • ČSN 441754
  • ČSN 44 17 54 : 1988
  • ČSN 441754:1988
  • ČSN 44 1754:1988