ČSN 44 1753 (441753)

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení zinku

ČSN 44 1753 Měděné rudy a koncentráty. Stanovení zinku
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení zinku metody chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek zinku nad 1 %. a atomové absorpční spektrometrie (AAS) pro hmotnostní zlomek zinku do 1 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata chelatometrické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se rušivé prvky oddělí ve formě síranu a měď srážením thiosíranem sodným. Zinek se titruje odměrným roztokem EDTA při pH 5,6 až 5,8 na xylenolovou oranž jako indikátor. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami a zinek se stanoví atomovou absorpční spektrometrií v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 213,9 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1753 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila ČSN 44 1670 z 11.8.1971 v části II oddíly F a G a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1740 až ČSN 44 1752 a ČSN 44 1754 až ČSN 44 1759 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1753 (441753)
Katalogové číslo 28373
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 4. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283739
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 53
  • ČSN 441753
  • ČSN 44 17 53 : 1988
  • ČSN 441753:1988
  • ČSN 44 1753:1988
foo