ČSN 37 0100 (370100) Zrušená norma

Elektroinstalační krabice

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení, prověřování dodávek, dodávání, balení, dopravu a skladování elektroinstalačních krabic, určených k montáži přístrojů, svorkovnic, zatahování vodičů nebo jejich odbočování v elektrických rozvodech do napětí 600 V. Neplatí pro krabice v nevýbušném provedení. Ve všeobecné části je uvedeno roztřídění krabic: třídění podle provedení obsahuje značení krabic podle prostředí, do něhož mohou být použity. Podobně resp.rovněž tak třídění podle způsobilosti obsahuje značení podle určení krabic buď na nebo do hořlavých hmot. Podrobně jsou normalizovány technické požadavky a zkušební metody. ČSN 37 0100 byla schválena 8.5.1985 a nabyla účinností od 1.9.1986. Nahradila ČSN 37 0100 z r.1980, ČSN 37 0110 a ČSN 37 0111 obě z r.1958 a ČSN 37 0140, ČSN 37 0141 a ČSN 37 0740, všechny z r.1960.
"Změnou a)-2/1989" se s účinností od 1.4.1989 mění několik ustanovení normy v souvislosti s vydáním nových technických norem třídy 37.
"Změnou b)-9/1989" se s účinností od 1.11.1989 mění text čl. 37.

Označení ČSN 37 0100 (370100)
Katalogové číslo 27151
Cena 340 Kč340
Datum schválení 8. 5. 1985
Datum účinnosti 1. 9. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963271514
Změny a opravy Za 2.89t, Zb 9.89, Z3 10.05t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2007
a nahrazena ČSN EN 60670-1 (370100)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 37 01 00
  • ČSN 370100
  • ČSN 37 01 00 : 1985
  • ČSN 370100:1985
  • ČSN 37 0100:1985