ČSN 36 1550-2-14 (361550) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Elektrické ruční hoblíky. Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 745-2-14. Do normy je doplněno v úvodním ustanovení doplňující ustanovení označené "čs. doplněk" a v čl.7.1 informační poznámka označená "čs. poznámka". V této normě jsou současně zapracovány údaje z ST SEV 6890-89. Tato norma se musí používat spolu s ČSN 36 1550 část 1. U většiny z 33 normalizovaných zkoušených parametrů se odkazuje na ustanovení kmenové normy. Odchylky jsou nepodstatné. ČSN 36 1550 část 2 - 14 byla schválena 15.9.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991.

Označení ČSN 36 1550-2-14 (361550)
Katalogové číslo 27025
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1991
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963270258
Norma byla zrušena k 1. 8. 1997
a nahrazena ČSN EN 50144-2-14 (361570)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361550-2-14
  • ČSN 36 15 50-2-14