ČSN EN 50144-2-14 (361570) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-14: Zvláštní požadavky pro hoblíky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 59144-2-14:1996. Tato norma je rozdělena do dvou částí: Část 1: Všeobecné požadavky, obsahující kapitoly všeobecného charakteru. Část 2: Zvláštní požadavky, zabývající se jednotlivými druhy nářadí. Kapitoly těchto zvláštních požadavků doplňují nebo upravují odpovídající kapitoly Části 1. Tam, kde je v textu části 2 uvedeno "doplněk" nebo "náhrada", příslušný text Části 1 musí být odpovídajícím způsobem přizpůsoben. Není-li žádná změna nutná, jsou použita slova "Tato kapitola z Části 1 platí". Tabulky, články a obrázky, které jsou oproti Části 1 navíc, jsou označeny čísly od 101. Norma platí pro hoblíky s pracovní šířkou do 150 mm. Některé odchylky oproti normě "kmenové" zaznamenávají následující kapitoly: 7 - Značení, 13 - Požadavky pracovního prostředí, 18 - Mechanická nebezpečí, 20 - Konstrukce. Kapitola 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." Rovněž kapitola 30 - Vyzařování uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." ČSN EN 50144-2-140 (36 1570) byla vydána v červenci 1997. Nahradila ČSN 36 1550-2-14 z 15.9.1990.

Označení ČSN EN 50144-2-14 (361570)
Katalogové číslo 22133
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963221335
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 50144-2-14 (361570)
Tato norma nahradila ČSN 36 1550-2-14 (361550) z června 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)