ČSN ISO/IEC TR 10000-2 (369900) Zrušená norma

Informační technologie - Základní struktura a taxonomie mezinárodně normalizovaných profilů - Část 2: Principy a taxonomie profilů OSI

ČSN ISO/IEC TR 10000-2 Informační technologie - Základní struktura a taxonomie mezinárodně normalizovaných profilů - Část 2: Principy a taxonomie profilů OSI
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Účelem této části ISO/IEC TR 10000 je poskytnout principy a klasifikační schéma pro profily OSI, které mohou být nebo byly předloženy k ratifikaci jako mezinárodně normalizované profily (International Standardized Profiles, ISP).
ISO/IEC TR 10000-1 definuje koncepci profilů, které jsou dokumentovány v profilech ISP. Profily OSI jsou podmnožinou profilů OSE. ISO/IEC TR 10000-3 definuje koncepci profilů OSE a společně s ISO/IEC TR 10000-1 dává organizacím, které vytvářejí návrhy profilů ISP, návod k povaze a obsahu těchto dokumentů.
NÁRODNÍ POZNÁMKA - Všude v textu této technické zprávy se bude pro vyjádření množného čísla ISP, tj. anglického termínu ISPs, používat termín profily ISP.
Klasifikace profilu v této části ISO/IEC TR 10000 není důsledkem rozhodnutí ISO/IEC JTC 1/SGFS, že se pro takovou způsobilost požaduje profil. Spíše se tím poskytuje způsobilost k jednoznačné identifikaci takové funkce a umožňuje se tím hodnotit PDISP.
Vzhledem k tomu, že profily budou navrhovány podle potřeb stanovených SGFS v souladu s pokrokem dosaženým při tvorbě základních mezinárodních norem, bude taxonomie pravidelně aktualizována nebo se do ní budou přidávat nové části, aby se v nich odrazil dosažený pokrok. Uznává se rovněž, že se budou podávat návrhy na taková rozšíření taxonomie, aby se pokryly funkce, které nebyly v době přípravy tohoto vydání ISO/IEC TR 10000 identifikovány. Tato rozšíření mohou být navržena různými navrhovateli a zahrnují jednoduchá rozšíření stávající taxonomie nebo přidání nových funkčních oblastí, které v současnosti ISO/IEC TR 10000 nepokrývá. Začlenění takových rozšíření se řídí postupy vypracovanými SGFS.
Mezi profilem a mezi ISP dokumentujícím jeden nebo více profilů je rozdíl. Taxonomie se zabývá pouze profily, ale další informace o tom, který ISP obsahuje dokumentaci profilu, dává "Adresář ISP a v nich obsažených profilů".
Tento Adresář se udržuje jako trvale aktualizovaný dokument SGFS SD-4 (viz přílohu A). Ke všem návrhům profilů předloženým SGFS bude také poskytovat doplňující informace, včetně údajů o statusech uvedených profilů.

Označení ČSN ISO/IEC TR 10000-2 (369900)
Katalogové číslo 26175
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963261751
Změny a opravy opr. 9.97
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)