ČSN ISO/IEC TR 10000-3 (369900) Zrušená norma

Informační technologie - Základní struktura a taxonomie mezinárodně normalizovaných profilů - Část 3: Principy a taxonomie pro profily prostředí otevřených systémů

ČSN ISO/IEC TR 10000-3 Informační technologie - Základní struktura a taxonomie mezinárodně normalizovaných profilů - Část 3: Principy a taxonomie pro profily prostředí otevřených systémů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Účelem této části ISO/IEC TR 10000 je poskytnout kontext pro funkční normalizaci podporující prostředí otevřených systémů (OSE). Poskytuje principy a klasifikační schéma pro profily OSE, které mohou být nebo byly předloženy k ratifikaci jako mezinárodně normalizované profily (profily ISP).
NÁRODNÍ POZNÁMKA - Všude v textu této technické zprávy se bude pro vyjádření množného čísla ISP, tj. anglického termínu ISPs, používat termín profily ISP.
ISO/IEC TR 10000-1 definuje koncepci profilů, které jsou dokumentovány jako profily ISP. Tato část ISO/IEC TR 10000 načrtává základní cíle a koncepce OSE a definuje přístup a formáty profilů OSE specifikovaných v mezinárodně normalizovaných profilech.
OSE je definováno jako úplná množina rozhraní, služeb a podpůrných formátů (včetně uživatelských hledisek), umožňující interoperabilitu a přenositelnost aplikací, dat nebo lidí podle specifikací v normách a profilech z oblasti informační technologie. Součástí specifikace chování určitých typů rozhraní jsou komunikační protokoly.
Každý profil OSE je vytvořen tak, aby vyhovoval jasně specifikované množině uživatelských požadavků. Vzhledem k tomu, že profily budou navrhovány v souladu s potřebami stanovenými SGFS a v souladu s pokrokem na poli základních mezinárodních norem, bude taxonomie pravidelně aktualizována nebo se do ní budou přidávat nové části, aby se v nich projevil dosažený pokrok. Uznává se rovněž, že se budou podávat návrhy na takové rozšíření taxonomie, aby se pokryly funkce, které nebyly v době přípravy tohoto vydání ISO/IEC TR 10000 identifikovány. Různí navrhovatelé mohou popsat taková rozšíření; může přitom jít o jednoduchá rozšíření stávající taxonomie nebo o přidání nových funkčních oblastí, které v současnosti ISO/IEC TR 10000 nepokrývá. Začlenění takových rozšíření se řídí postupy vypracovanými SGFS. Mezi profilem a mezi ISP dokumentujícím jeden nebo více profilů je rozdíl. Taxonomie se zabývá pouze profily, ale další informace o tom, který ISP obsahuje dokumentaci profilu, dává "Adresář ISP a v nich obsažených profilů".
Tento adresář se udržuje jako trvale aktualizovaný dokument SGFS SD-4 (viz odkaz v příloze A). Bude poskytovat doplňující informace také ke všem návrhům profilů předloženým SGFS, včetně statusů uvedených profilů.

Označení ČSN ISO/IEC TR 10000-3 (369900)
Katalogové číslo 26133
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963261331
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)