ČSN ISO/IEC TR 10000-1 (369900) Zrušená norma

Informační technologie - Základní struktura a taxonomie mezinárodně normalizovaných profilů - Část 1: Obecné principy a základní struktura dokumentace

ČSN ISO/IEC TR 10000-1 Informační technologie - Základní struktura a taxonomie mezinárodně normalizovaných profilů - Část 1: Obecné principy a základní struktura dokumentace
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/IEC TR 10000 definuje koncepci profilů a způsob, jakým jsou dokumentovány v mezinárodně normalizovaných profilech. Poskytuje organizacím připravujícím návrhy mezinárodně normalizovaných profilů návod k povaze a obsahu vytvářených dokumentů.
Tato část ISO/IEC TR 10000 ukazuje v hlavních rysech koncepce profilů a taxonomií (neboli klasifikačních schémat) a také formát a obsah profilů ISP. Příloha A uvádí podrobnosti o formátu a obsahu ISP, podle požadavků ISO/ IEC JTC 1.
NÁRODNÍ POZNÁMKA - Všude v textu této technické zprávy se bude pro vyjádření množného čísla ISP, tj. anglického termínu ISPs, používat termín profily ISP.
ISO/IEC TR 10000-2 poskytuje principy a klasifikační schéma profilů OSI, které mohou být nebo byly předloženy k ratifikaci jako mezinárodně normalizované profily.
POZNÁMKA - Tyto profily OSI specifikují základní normy OSI a ty základní normy zabývající se výměnnými formáty a reprezentací dat, o nichž se předpokládá, že se budou ve spojení s nimi používat.
ISO/IEC TR 10000-3 poskytuje kontext pro funkční normalizaci podporující prostředí otevřených systémů (OSE) a dále principy a klasfikační schéma pro profily OSE, které mohou být nebo byly předloženy k ratifikaci jako mezinárodně normalizované profily. Ukazuje v hlavních rysech základní cíle a koncepce OSE a definuje přístup k profilům OSE a formát profilů OSE, specifikovaných mezinárodně normalizovanými profily. Společně s touto částí ISO/IEC TR 10000 dává organizacím vytvářejícím návrhy ISP (Draft ISP) návod k povaze a obsahu dokumentů, které předkládají.
Část 2 a část 3 mohou být rozšířeny o další profily OSI nebo OSE. Pro definice jiných tříd profilů mohou být vypracovány další části ISO/IEC TR 10000.
ISO/ IEC TR 10000 je použitelná pro všechny mezinárodně normalizované profily ISO a IEC. Soustřeďuje se především na oblast působnosti ISO/IEC JTC 1, ale podle společné dohody s JTC 1 mohou i jiné technické komise vyvíjet na poli funkční normalizace podobné činnosti, vedoucí k začlenění dalšího materiálu do této technické zprávy.

Označení ČSN ISO/IEC TR 10000-1 (369900)
Katalogové číslo 26132
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963261324
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)