ČSN 25 1801 (251801) Zrušená norma

Číselníkové úchylkoměry s hodnotou dílku 0,01 a 0,001 mm. Technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 3138-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o devět článků. Norma RVHP platí pro číselníkové úchylkoměry s hodnotou dílku 0,01 mm s měřicím rozsahem do 25 mm. ( Číselníkové úchylkoměry jsou v podstatě dotyková měřidla s mechanickým ústrojím, kterými lze ve zvětšeném měřítku určit na číselníku odchylku rozměru od rozměru předepsaného.) ČSN 25 1801 byla schválena 19.6.1985 a nabyla účinnosti od 1.4.1986. Nahradila ČSN 25 1801 z roku 1964.

Označení ČSN 25 1801 (251801)
Katalogové číslo 25866
Cena 190 Kč190
Datum schválení 19. 6. 1985
Datum účinnosti 1. 4. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963258669
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 463 (251801)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 25 18 01
  • ČSN 251801
  • ČSN 25 18 01 : 1985
  • ČSN 251801:1985
  • ČSN 25 1801:1985