ČSN 07 0706 (070706)

Parné a horúcovodné kotly. Pravidlá preberania po montáži

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 5661-86 s řadou čs. doplňků, které obsahují především odkazy na jiné platné technické normy, zejména pro provádění zkoušek (zkušební tlaky). Norma platí pro stabilní parní kotle podle ČSN 07 0020 se jmenovitým absolutním tlakem páry nad 13,6 MPa se jmenovitým množstvím vyrobené páry nad 350 t.h-1 a horkovodní kotle podle ČSN 07 0021 se jmenovitým výkonem nad 140 MW a určuje pravidla jejich přebírání po montáži. (Pro parní kotle do 13,6 t.h-1 a pro horkovodní kotle s výkonem do 140 MW platí ČSN 07 0705.) Vedle technických otázek se norma dotýká i bezpečnostních, protipožárních, ochrany zdraví při práci a ochrany před výbuchem. (Tyto otázky se dokonce musí překontrolovat před započetím vlastní kontroly.) Norma určuje postup při přebírání jednotlivých částí a zařízení (ventilátory, uhelné mlýny, čerpadla, hořáky, odpopelňovací zařízení, ovládání, měření a regulace a další.). ČSN 07 0706 byla schválena 4.7.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1989.

Označení ČSN 07 0706 (070706)
Katalogové číslo 24803
Cena 230 Kč230
Datum schválení 4. 7. 1988
Datum účinnosti 1. 7. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963248035
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 07 06
  • ČSN 070706
  • ČSN 07 07 06 : 1988
  • ČSN 070706:1988
  • ČSN 07 0706:1988
foo