ČSN 07 0610 (070610)

Výměníky tepla voda-voda, pára-voda. Typy a základní parametry

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 3033-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro trubkové výměníky tepla, pracující při jmenovitém tlaku do 1,6 MPa určené pro ohřev nebo chlazení vody v tepelných energetických zařízeních. Norma neplatí pro regenerační povrchové ohříváky pro stacionární parní turbíny, ohříváky síťové vody, chladiče brýd, výměníky pro jadernou energetiku, výměníky určené pro výměníkové předávací stanice soustav ústředního vytápění. Jde o velmi stručnou, všeobecnou normu, stanovující typy výměníků a jejich parametrické a rozměrové řady. Nejsou normalizovány vlastnosti hygienického a vysloveně bezpečnostního charakteru. ČSN 07 0610 byla schválena 6.10.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984.

Označení ČSN 07 0610 (070610)
Katalogové číslo 24801
Cena 125 Kč125
Datum schválení 6. 10. 1983
Datum účinnosti 1. 7. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963248011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 06 10
  • ČSN 070610
  • ČSN 07 06 10 : 1983
  • ČSN 070610:1983
  • ČSN 07 0610:1983
foo