ČSN 07 0008 (070008)

Pasport kotle

ČSN 07 0008 Pasport kotle
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 288-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplňuje asi 15 čl., podobně jako dosud platná ČSN, převádějící ST SEV 288-76. Norma RVHP určuje formu pasportu parních kotlů s přetlakem nad 0,07 MPa a horkovodních kotlů o teplotě vody nad 115 °C. Neurčuje povinnost vyplňovat všechny tab. a rubriky pasportu a neurčuje rozsah a druh vykonávaných zkoušek. Dodržení zásad bezpečnosti práce při vyplňování pasportu je zaručena tím, že zpracovatelem normy je ČÚBP. Pasport má celkem 15 částí. ČSN 07 0008 byla schválena 30.8.1984 a nabyla účinnosti od 1.10.1985. Nahradila ČSN 07 0008 ze 4.12.1978.

Označení ČSN 07 0008 (070008)
Katalogové číslo 24789
Cena 340 Kč340
Datum schválení 30. 8. 1984
Datum účinnosti 1. 10. 1985
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963247892
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 00 08
  • ČSN 070008
  • ČSN 07 00 08 : 1984
  • ČSN 070008:1984
  • ČSN 07 0008:1984