ČSN 06 1510 (061510) Zrušená norma

Ohřívače (ohříváky) vzduchu na pevná, kapalná a plynná paliva. Technické předpisy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení ohřívačů (ohříváků) vzduchu na pevná, kapalná a plynná paliva s výměníkem tepla a s ventilátorem pro dopravu ohřívaného vzduchu. Tato norma platí i pro výrobky z dovozu. Výrobky vyrobené před nabytím účinnosti této normy se nemusí upravovat. Ve velmi rozsáhlé norma (např. jen názvosloví a značek se týkají čl. 1 až 55.) jsou detailně stanoveny technické požadavky a zkušební metody. Norma neopomíjí ani bezpečnostní a hygienické požadavky. Např. v čl. 112 jsou normalizovány síly v N pro ovládání tlačítek i točítek (zpracováno tabelárně). Dále v čl. 113 je stanovena horní hranice akustického tlaku, a to 40 dB(A) u ohřívačů pro obytné budovy, 55 dB(A) u ohřívačů pro společenské místnosti, 60 dB(A) u ohřívačů pro pracoviště a 85 dB(A) u ohřívačů pro venkovní prostory. Jsou normalizovány i hodnoty oxidů dusíku a oxidu uhelnatého ve spalinách, a to takto: Obecně nesmí koncentrace CO překročit 1 %, ale u ohřívačů na plynná paliva jen 0,05 % resp. 0,1 % podle druhu ohřívače. Pro oxidy dusíku platí hodnoty 120 a 240 mg.m-3 podle druhu spotřebiče a paliva. Norma má 21 příloh s nákresy, tabulkami a nomogramy. Pozoruhodný je i připojený soubor hygienických a bezpečnostních předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 06 1510 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 06 1510 z 2.11.1981.

Označení ČSN 06 1510 (061510)
Katalogové číslo 24776
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A5
EAN kód 8590963247762
Změny a opravy Z1 3.02t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2005
a nahrazena ČSN EN 13842 (076010)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 15 10
  • ČSN 061510
  • ČSN 06 15 10 : 1991
  • ČSN 061510:1991
  • ČSN 06 1510:1991