ČSN 01 3121 (013121) Zrušená norma

Technické výkresy. Zobrazování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 362-76 a 363-88, jimiž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP stanoví základní pravidla pro zobrazování předmětů (výrobků, stavebních objektů a jejich částí) na výkresech ve všech odvětvích průmyslu a stavebnictví. Velmi rozsáhlá norma! ČSN 01 3121 byla schválena 13.12.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 01 3121 a ČSN 01 3122 - obě z r.1980.

Označení ČSN 01 3121 (013121)
Katalogové číslo 24093
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963240930
Norma byla zrušena k 1. 8. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 5456-1 (013123)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 31 21
  • ČSN 013121
  • ČSN 01 31 21 : 1990
  • ČSN 013121:1990
  • ČSN 01 3121:1990