ČSN 36 0600-2-1 (360600) Zrušená norma

Elektrické svietidlá. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Stacionárne svietidlá na všeobecné použitie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 598-2-1:1979 včetně změny č. 1:1987. Do normy je doplněno doplňující ustanovení v čl.1.9 označené "čs. doplněk". Norma bez čs. doplňku platí pro certifikci v rámci systémů IEC. Články 1.8 a 1.11 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v oblasti působnosti SÚBP na základě jeho požadavku. Čl.1.15 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazný v oblasti působnosti Ministerstva vnitra Slovenské republiky na základě požadavku Hlavní správy Sboru požární ochrany MV SR. Jde konkrétně o tyto případy: Čl.1.8 Ustanovení o ochranném spojení: Platí ustanovení oddílu 7 ČSN 36 0600-1 (eqv IEC 598-1). Čl.1.11 Ochrana proti zasažení elektrickým proudem: Platí ustanovení oddílu 8 ČSN 36 0600-1 (eqv IEC 598-1). Konečně čl. 15 Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům: Platí ustanovení oddílu 13 ČSN 36 3600-1 (eqv IEC 598-1). ČSN 36 0600-2-1 byla vydána v červnu 1992.

Označení ČSN 36 0600-2-1 (360600)
Katalogové číslo 23941
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 6. 1992
Datum účinnosti 1. 7. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963239415
Norma byla zrušena k 1. 4. 1997
a nahrazena ČSN EN 60598-2-1 (360600)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 360600-2-1
  • ČSN 36 06 00-2-1