ČSN IEC 876-1 (358860) Zrušená norma

Optické přepínače pro vláknovou optiku. Část 1: Všeobecné specifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 876-1 - 1986. Tato norma je použitelná pro vláknové přepínače. Obsahuje postupy pro stanovení jakosti se standardními mechanickými zkouškami a měřicí metody, o kterých je známo, že jsou proveditelné a používané v době publikování. Účelem normy je stanovit jednotné požadavky pro optické, klimatické a mechanické vlastnosti, dále pro metody zkoušení, dále pro třídění a rozdělení vláknových přepínačů a konečně bezpečnostní pravidla. Za pozornost stojí klimatické zkoušky, protože obsahují i zkoušky v prostředí, které může být z hygienického hlediska závadné. Tak např. v čl. 19.10.1 o provádění zkoušky plísněmi se jednak odkazuje na ČSN 34 3791 část 2 - 10 (zkouška J podle IEC 68-2-10), jednak upozorňuje na potenciální riziko poškození zdraví plísněmi a odkazuje se na přílohu A k ČSN 34 5791 část 2 - 10. Dále v čl. 21.1 jsou normalizovány chemické sloučeniny, v nichž se zkouší odolnost výrobků. Jsou mezi nimi i tetrachlormethan, a některá méně závažná rozpouštědla a řada mazacích nebo chladicích kapalin. Bohužel se neupozorňuje na riziko při této práci. Pravděpodobně to vše bude obsaženo v plánovaném dílu 4 - bezpečnost, u kterého je v normě uvedeno, že se zpracovává. ČSN IEC 876-1 (35 8860) byla schválena 11.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.11.1991.

Označení ČSN IEC 876-1 (358860)
Katalogové číslo 23898
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1991
Datum účinnosti 1. 11. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran
EAN kód 8590963238982
Norma byla zrušena k 1. 8. 2000
a nahrazena ČSN EN 60876-1 (359246)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)