ICS 33.180.30 - Optické zesilovače

ČSN IEC 50(731) (330050) - květen 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.97t, A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t, A5 11.20t

1 220 Kč

ČSN EN 61290-1 (359271) - srpen 2015

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-1-1 ed. 3 (359271) - prosinec 2015

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry výkonu a zisku - Metoda analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-1-2 ed. 2 (359271) - červen 2006 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-2: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda analýzy elektrického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61290-1-3 ed. 3 (359271) - září 2015

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda měření optického výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-10-1 ed. 2 (359271) - listopad 2009 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-1: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající optického spínače a analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-10-2 ed. 2 (359271) - červen 2008 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-10-3 (359271) - prosinec 2003

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-3: Mnohokanálové parametry - Sondovací metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-10-4 (359271) - prosinec 2007

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-4: Mnohokanálové parametry - Metoda interpolace s odečtením šumu zdroje využívající analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-10-5 (359271) - leden 2015

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-5: Mnohokanálové parametry - Zisk a šumové číslo rozložených Ramanových zesilovačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-11-1 ed. 2 (359271) - leden 2009 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-1: Parametr polarizační vidové disperze - Analýza vlastních čísel Jonesovy matice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-11-2 (359271) - listopad 2005

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-2: Polarizační vidová disperze - Metoda analýzy na základě koule Poincarého

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-3 ed. 2 (359271) - květen 2009 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3: Parametry šumového čísla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61290-3-1 (359271) - červenec 2004

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-1: Parametry šumového čísla - Metoda analýzy optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61290-3-2 ed. 2 (359271) - květen 2009 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-2: Parametry šumového čísla - Metoda analyzátoru elektrického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-3-3 (359271) - červenec 2014

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-3: Parametry šumového čísla - Poměr výkonu signálu k celkovému výkonu ASE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-4-1 ed. 2 (359271) - duben 2017 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-1: Přechodné parametry zisku - Metoda dvou vlnových délek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-4-2 (359271) - únor 2012

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-2: Přechodové parametry zisku - Metoda širokopásmového zdroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61290-4-3 (359271) - květen 2016

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Přechodové parametry výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61290-5-1 ed. 2 (359271) - leden 2007 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 5-1: Odrazové parametry - Metoda analýzy optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-5-2 (359271) - prosinec 2004

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 5-2: Odrazové parametry - Metoda analýzy elektrického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-5-3 (359271) - prosinec 2002

Optické vláknové zesilovače - Část 5-3: Zkušební metody odrazových parametrů - Stanovení tolerance činitele odrazu s použitím analyzátoru elektrického spektra

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61290-7-1 ed. 2 (359271) - listopad 2007 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 7-1: Vložný útlum mimo pracovní pásmo - Metoda filtrovaného optického výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61291-5-2 ed. 2 (359271) - září 2017 aktuální vydání

Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace spolehlivosti optických vláknových zesilovačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN IEC 61290-4-3 ed. 2 (359271) - prosinec 2018

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Parametry přechodného výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61290-4-4 (359271) - březen 2019

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-4: Parametry přechodného zisku - Jednokanálové optické zesilovače s řízeným ziskem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61291-1 ed. 3 (359273) - prosinec 2012

Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 27. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61291-2 ed. 4 (359273) - říjen 2016

Optické zesilovače - Část 2: Jednokanálové aplikace - Šablona funkčních specifikací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61291-4 ed. 3 (359273) - červen 2012

Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61291-6-1 (359273) - duben 2009

Optické zesilovače - Část 6-1: Styková rozhraní - Soubor instrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61291-1 ed. 4 (359273) - listopad 2018

Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 62148-4 (359274) - leden 2004

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 4: Vysílače-přijímače PN 1x9 pro plastová optická vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62149-8 (359276) - listopad 2014

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 8: Nasazená zařízení reflexních polovodičových optických zesilovačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62150-4 (359277) - červenec 2010

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 4: Relativní intenzitní šum s použitím optického detekčního systému v časové oblasti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343-1 (359278) - září 2016

Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 13. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 62343-1-2 ed. 2 (359278) - únor 2016 aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 1-2: Normy funkčnosti - Laditelný kompenzátor chromatické disperze (nekonektorovaný)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343-2 ed. 2 (359278) - březen 2015

Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62343-4-1 (359278) - listopad 2016

Dynamické moduly - Část 4-1: Softwarové a hardwarové rozhraní - Vlnově selektivní přepínač 1 × 9

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62343-5-1 ed. 2 (359278) - červenec 2015 aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 5-1: Zkušební metody - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby ustálení sklonu zisku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62572-3 ed. 3 (359279) - září 2016

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETS 300 672 ed. 1 (878532) - prosinec 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Důležité generické vlastnosti optických zesilovačů a subsystémů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč