ČSN 35 0220 (350220) Zrušená norma

Hydroalternátory. Základní parametry a technické požadavky

ČSN 35 0220 Hydroalternátory. Základní parametry a technické požadavky
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 3148-81. Norma platí pro trojfázové synchronní alternátory s vyniklými póly, vertikálního a horizontálního provedení, o kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz, určebné pro přímé spojení s vodními turbínami ( hydroalternátory) a stanoví základní parametry, technické požadavky, zkoušení a označování hydroalternátorů. Podrobně jsou normalizovány technické požadavky, mezi nimi i bezpečnostně technické a hygienické. Norma se nezmiňuje o vibracích, avšak pokud jde o hluk je v článku 2.38 stanovena dovolená hodnota hladiny hluku ve vzdálenosti 1 m od vnějšího obrysu hydroalternátoru 90 dB (A). ČSN 35 0220 byla schválena 26.1.1984 a nabyla účinnosti od 1.7.1985.

Označení ČSN 35 0220 (350220)
Katalogové číslo 23612
Cena 230 Kč230
Datum schválení 26. 1. 1984
Datum účinnosti 1. 7. 1985
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963236124
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 02 20
  • ČSN 350220
  • ČSN 35 02 20 : 1984
  • ČSN 350220:1984
  • ČSN 35 0220:1984