ČSN 33 2135-2 (332135) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody v jednoúčelových zařízeních, objektech a místnostech. Elektrická zařízení v saunách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V normě jsou zapracovány některé údaje z IEC 364-7-703. (Údaje souhlasné s touto mezinárodní normou jsou po straně označeny svislou čarou.) Norma platí pro navrhování, provádění, rekonstrukce a údržbu elektrických rozvodů v saunách. Tato poměrně stručná norma obsahuje jen roztřídění a definice prostorů a technické požadavky na elektrické rozvody v potních místnostech. ČSN 33 2135 část 2 byla schválena 7.2.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991.

Označení ČSN 33 2135-2 (332135)
Katalogové číslo 23356
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963233567
Norma byla zrušena k 1. 4. 1997
a nahrazena ČSN 33 2000-7-703 (332000)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 332135-2
  • ČSN 33 21 35-2