ČSN 30 0251 (300251) Zrušená norma

Silniční vozidla. Zkoušení trolejbusů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušení nově vyráběných trolejbusů určených pro hromadnou dopravu osob a stanoví jednotlivé zkoušky, kontroly a měření k prověření jízdních vlastností, parametrů, provedení a funkcí trolejbusů a jejich výstroje. pro zkoušení trolejbusů po opravách a za provozu platí tato norma v přiměřeném rozsahu, dohodnutém mezi provozovatelem, výrobcem a opravárenskou organizací. Výjimky z této normy povoluje příslušný orgán státní správy ČSR nebo SSR pro drážní vozidla městských drah a Státní odborný technický dozor federálního ministerstva dopravy a spojů. Normalizovány jsou jednotlivé mechanické, elektrické a funkční zkoušky. Řada z nich má bezpečnostní charakter. Z hygienických je zkoušena pouze hlučnost. Podle článku 85 se hladina vnějšího i vnitřního hluku měří a hodnotí podle vyhlášky FMD č. 41/1984 Sb., s odvoláním na předpis EHK č. 51, a podle výnosu FMD č. 6 ze dne 30.3.1984 pro schvalování motorových vozidel z hlediska hladiny jejich vnitřního hluku. ČSN 30 0251 byla schválena 15.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.10.1990. Nahradila ČSN 30 0251 ze 7.9.1966.

Označení ČSN 30 0251 (300251)
Katalogové číslo 23182
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1990
Datum účinnosti 1. 10. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963231822
Norma byla zrušena k 1. 12. 1998
a nahrazena ČSN 30 0250 (300250)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 30 02 51
  • ČSN 300251
  • ČSN 30 02 51 : 1990
  • ČSN 300251:1990
  • ČSN 30 0251:1990