ČSN EN 60998-2-4 (370670) Zrušená norma

Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro nasunovací připojovací zařízení pro spojování dvou nebo více neupravených tuhých a/nebo ohebných měděných vodičů o průřezu 0,5 mm2 až 16 mm2 včetně, které odpovídají IEC 228, přičemž celkový průřez připojených vodičů je maximálně 35 mm2.
Tato norma se týká obvodů nízkého napětí do AC 1 000 V a DC 1 500 V, kde se elektrická energie používá pro domácnost a podobné účely. Tato norma má být používána spolu s Částí 1. V této normě jsou nasunovací připojovací zařízení označována zkratkou TOCD (twist-on connecting device).
Tato norma se vztahuje na TOCD navržená především pro ruční aplikace. Určitá TOCD, např. pro velké průřezy, mohou však vyžadovat použití nástroje navrženého pro toto určité TOCD.

Označení ČSN EN 60998-2-4 (370670)
Katalogové číslo 22246
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963222462
Změny a opravy Z1 3.06t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2008
a nahrazena ČSN EN 60998-2-4 ed. 2 (370670)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60998-1 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60998-2-1 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami

ČSN EN 60998-2-2 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami

ČSN EN 60998-2-3 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci

ČSN EN 60998-2-4 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení