ČSN EN 50144-2-10 (361570) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-10: Zvláštní požadavky pro přímočaré pily

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 59144-2-10:1996. Tato norma je rozdělena do dvou částí: Část 1: Všeobecné požadavky, obsahující kapitoly všeobecného charakteru. Část 2: Zvláštní požadavky, zabývající se jednotlivými druhy nářadí. Kapitoly těchto zvláštních požadavků doplňují nebo upravují odpovídající kapitoly Části 1. Tam, kde je v textu části 2 uvedeno "doplněk" nebo "náhrada", příslušný text Části 1 musí být odpovídajícím způsobem přizpůsoben. Není-li žádná změna nutná, jsou použita slova "Tato kapitola z Části 1 platí". Tabulky a obrázky, které jsou oproti Části 1 navíc, jsou označeny čísly od 101. Norma platí pro přímočaré pily (neplatí pro šavlové pily). Některé odchylky oproti normě "kmenové" zaznamenávají následující kapitoly: 7 - Značení, 13 - Požadavky pracovního prostředí, 18 - Mechanická nebezpečí. Kapitola 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." Rovněž kapitola 30 - Vyzařování uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." ČSN EN 50144-2-10 (36 1570) byla vydána v červenci 1997. Nahradila společně s ČSN EN 50144-2-11 ČSN 36 1550-2-11 z 16.3.1990.

Označení ČSN EN 50144-2-10 (361570)
Katalogové číslo 22132
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963221328
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 50144-2-10 (361570)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)