ČSN EN 60623 (364350) Zrušená norma

Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí požadavky a zkoušky na větrané niklkadmiové hranolové sekundární články.
POZNÁMKA - Ve smyslu této normy se za "hranolové" považují články, které mají pravoúhlé strany a základnu. Jestliže existuje pro články použité ve zvláštních případech norma IEC specifikujíci podmínky a požadavky zkoušek, které jsou v rozporu s touto normou, platí normy dříve vydané.

Označení ČSN EN 60623 (364350)
Katalogové číslo 22126
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963221267
Změny a opravy Z1 7.02t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
Tato norma nahradila ČSN 36 4350 (364350) z března 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)