ČSN ISO 9707 (010175) Zrušená norma

Dokumentace a informace - Statistika produkce a distribuce knih, novin, periodické literatury a elektronických publikací

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 9707:1991. Tato norma poskytuje vodítko ke statistickému zpracování standardizovaných informací o různých aspektech produkce a distribuce tiskovin, elektronických publikací a mikropublikací (knihy, noviny, periodika). Pro účely této normy jsou vyloučeny následující druhy publikací: publikace pro reklamní účely - za předpokladu, že literární nebo vědecký text je vedlejší a tyto publikace jsou distribuovány zdarma například: obchodní katalogy, reklamy výrobků , firem); publikace dočasného charakteru (například: jízdní řády, telefonní seznamy, programy výstav, kalendáře); publikace v nichž text není dominující částí (například: hudebniny, mapy a tabulky topografické plány). Norma obsahuje 46 definic. Normalizována je statistika knih a brožur doplněna tabulkou), novin a periodik, elektronických publikací. ČSN ISO 9707 (01 0175) byla vydána v červenci 1997.

Označení ČSN ISO 9707 (010175)
Katalogové číslo 21885
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963218854
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)