ČSN 07 0705 (070705)

Parní kotle. Uvádění kotlů do provozu

ČSN 07 0705 Parní kotle. Uvádění kotlů do provozu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro uvádění nových a rekonstruovaných teplárenských kotlů se stabilními parními kotly 1. a 2. třídy do provozu po ukončené montáži. Pro kotle ostatních tříd platí v přiměřeném rozsahu. Formuluje tedy požadavky, které je třeba splnit, aby mohl být kotel uveden do provozu. Z normy vyjímáme následující články, které stanoví přímé požadavky na ochranu zdraví (bezpečnost práce): Čl.4.1 - Účelem normy je stanovit základní podmínky, které je nutno dodržovat při uvádění kotle do provozu. Veškeré práce na kotelním zařízení musí být prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy protipožární ochrany, hygienickými předpisy, provozními předpisy. Čl.4.6 - Obsluhující personál kotle musí být školen o bezpečnosti práce pro svěřený pracovní úsek. Tito pracovníci musí být poučeni o možných úrazech a seznámeni s únikovými cestami. Obsluhující personál musí prokázat znalosti bezpečnostních předpisů pro svěřené pracoviště a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem, chemikáliemi a při popáleninách. O provedeném školení se provádí záznamy a evidence, která je uložena u provozovatele. Kotel je dovoleno provozovat jen tehdy, je-li jeho obsluhou pověřen odborně způsobilý pracovník (operátor - topič), jemuž byl po úspěšně vykonané zkoušce vydán orgánem státního odborného dozoru topičský průkaz příslušné třídy. Čl.4.7 Z bezpečnostních důvodů mohou uvnitř kotle pracovat pouze poučení a zapracovaní pracovníci starší 18 let. Nezapracovaní pracovníci smějí v kotli pracovat jen pod dohledem zapracovaných pracovníků. Mladiství pracovníci od 15 do 18 let mohou uvnitř kotle pracovat pouze za účelem zácviku a pod trvalým dohledem. Dále jsou normalizovány požadavky na individuální vyzkoušení, na přípravu ke komplexnímu vyzkoušení, na vlastní komplexní vyzkoušení, na odevzdání a převzetí, na zkušební a konečně i na záruční provoz. ČSN 07 0705 byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN 07 0705 (070705)
Katalogové číslo 21072
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963210728
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 07 05
  • ČSN 070705
  • ČSN 07 07 05 : 1997
  • ČSN 070705:1997
  • ČSN 07 0705:1997
foo