ČSN EN 60045-1 (080030)

Parní turbíny. Část 1. Specifikace

ČSN EN 60045-1 Parní turbíny. Část 1. Specifikace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 382 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 17. 6. 2023. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60045:1993. Tato část mezinárodní normy IEC 45 se týká především parních turbín pro pohon alternátorů v elektrárenských provozech. Některá z těchto ustanovení se týkají turbín pro jiná použití. Účelem této části je upozornit budoucího kupujícího na možnosti volby nebo na varianty, jaké by si mohl přát nebo uvažovat a umožnit mu jasně stanovit své technické požadavky potencionálním dodavatelům. Hygienicky důležitá je kapitola 14 - Hluk, která stanoví v čl. 14.1 Hluk vysílaný jednotlivými komponentami zařízení: "Hluk strojního zařízení je měřen na pomyslném povrchu kolem stroje ve vzdálenosti 1m a výšce 1,2 m nad úrovní podlahy, ochozu nebo nad jiným místem, určeným pro přístup obsluhy. Hluková hladina na povrchu je definována jako maximum "A" - vážená střední kvadratická hodnota úrovně akustického tlaku, měřená jako pomalá odezva hlukoměru vyhovující IEC 651, typ 1 s mikrofonem umístěným jak je popsáno výše". Dále pak čl. 14.2 Hladina hluku v blízkosti turbínové jednotky stanoví: "Hladina hluku v blízkosti paroturbínové jednotky závisí na mnoha faktorech jako na intenzitě hluku vytvářené různými komponenty turbíny, intenzitě hluku vytvářené jinými zařízeními v elektrárně, vzájemné poloze turbíny a ostatních komponent provozu a akustikou okolního prostoru a budovy včetně vlivu přítomnosti materiálů tlumících zvuk. Jsou-li všechny výše uvedené vlivy ve sféře činnosti dodavatele turbíny, může kupující stanovit dodavateli turbíny své požadavky na přípustnou hladinu hluku v blízkosti turbíny. Nejsou-li všechny vlivy ve sféře činnosti dodavatele turbíny, může být nutné, aby kupující, dodavatel turbíny a ostatní zodpovědní za další vlivy spolupracovali pro splnění požadavků kupujícího. Dodavatelé jiných komponent nebo zařízení v blízkosti turbín musí sami zodpovídat za hluk, které tyto vytvářejí. Jestliže tyto požadavky nejsou splněny základním projektem zařízení, lze toho dosáhnout dodáním vhodných akustických clon nebo krytů." Norma se také v čl. 13 zabývá chvěním - ovšem prakticky jen z technického hlediska (prevence havárie). ČSN EN 60045-1 (08 0030) byla vydána v lednu 1996. Nahradila ČSN 08 0030 z 16.6.1976.

Označení ČSN EN 60045-1 (080030)
Katalogové číslo 18427
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963184272
Změny a opravy Z1 12.20t
Norma je platná do 17. 6. 2023
a bude nahrazena ČSN EN IEC 60045-1 ed. 2 (080030)
Tato norma nahradila ČSN 08 0030 (080030) z prosince 1977
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN IEC 60045-1 ed. 2 (080030)
Parní turbíny - Část 1: Specifikace