ČSN EN 45020 (010101) Zrušená norma

Všeobecné termíny a jejich definice, týkající se normalizace a souvisejících činností

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Česko-anglické vydání normy obsahuje 147 termínů a jejich definic, které stručně popisují základní teoretické a praktické zásady normalizace, certifikace a akreditace laboratoří.
Kromě termínů v oficiálních jazycích CEN/CENELEC (angličtina, francouština a němčina) jsou uvedeny i termíny v následujících jazycích:
- španělštině
- italštině
- holandštině
- švédštině
- dánštině

Označení ČSN EN 45020 (010101)
Katalogové číslo 18198
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran
EAN kód 8590963181981
Norma byla zrušena k 1. 5. 1999
a nahrazena ČSN EN 45020 (010101)