ČSN EN 60687 (356114) Zrušená norma

Střídavé statické watthodinové (činné) elektroměry (třída 0,2 S a 0,5 S)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pouze na nově vyrobené statické watthodinové (činné) elektroměry třídy přesnosti 0,2 S a 0, 5 S pro měření střídavého činného výkonu o kmitočtu v rozsahu 45 až 65 Hz a to pouze na jejich typové zkoušky. Platí pouze na statické elektroměry připojené přes měřicí transformátory pro vnitřní použití, které obsahují jeden nebo více měřicích prvků a počitadel (registrů) zapouzdřených společně v jednom pouzdru.
IEC 185 označuje pro třídy přesnosti 0,2 S až 0,5 S transformátory, které mají měřicí rozsah 0,05 In až 1, 2 In nebo 0,05 In až 1,5 In, nebo 0,05 In až 2 In a transformátory mající měřicí rozsah 0,01 In až 1,2 In. Vzhledem k tomu, že měřicí rozsahy elektroměru a k němu připojených transformátorů musí být vzájemně přizpůsobeny a protože jedině transformátory třídy 0,2 S a 0,5 S mají požadovanou přesnost pro provoz s elektroměry, na které platí tato norma, bude měřicí rozsah daného elektroměru 0,1 In až 1,2 In. Platí rovněž pro indikátory provozu, zkušební výstupy a elektroměry, které měří energii v obou směrech.
Tato norma neplatí pro:
a) watthodinové elektroměry, kde napětí na připojovacích svorkách přesahuje 600 V (sdružené napětí u elektroměrů pro vícefázové systémy),
b) přenosné elektroměry a elektroměry pro vnější použití,
c) datová rozhraní k registru elektroměru,
d) referenční elektroměry.
Tato norma platí pouze na měřicí část v těch případech, kdy displej a/nebo paměť(i) je/jsou externí nebo kdy jsou v pouzdru elektroměru zapouzdřeny jiné prvky (jako např. indikátory maxima, soupravy na impulsní měření, spínací hodiny nebo dálkové ovládání atd.).
Tato norma neplatí pro přejímací zkoušky ani zkoušky konformity (obě tyto zkoušky jsou spojeny s právními požadavky různých zemí a proto by mohly být řešeny pouze částečně).
Tato norma se nevztahuje na mechanické vlastnosti elektroměrů montovaných na stojanu.

Označení ČSN EN 60687 (356114)
Katalogové číslo 17766
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963177663
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN 62053-22 (356132)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)