1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 60896-1 +A2 (364332) Zrušená norma

Staniční olověné akumulátory. Všeobecné požadavky a zkoušky. Část 1: Uzavřené (obsahuje změnu A2:1992)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60896-1:1995. Evropská norma EN 60896-1:1995 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 896-1:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.
Norma obsahuje tyto oddíly: oddíl 1 - Všeobecně, oddíl 2 - Všeobecné požadavky, oddíl 3 - Funkční charakteristiky, oddíl 4 - Všeobecné podmínky zkoušek, oddíl 5 - Metody zkoušek a oddíl 6 - Zkoušky a pořadí zkoušek. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D a normativní Přílohu ZA. V Příloze A stojí za pozornost článek A.2.1, kde se uvádí: Zkoušky je nutné provést na šesti článcích nebo monoblokových bateriích tak, že na třech článcích nebo monoblokových bateriích se provede minutová zkouška odolnosti (viz A.2.2) a na dalších třech se provede zkouška odolnosti do nulového napětí (viz A.2.3). U článku nebo monoblokové baterie, na které se provede zkouška odolnosti do nulového napětí, se nesmí objevit známky hoření a nesmí dojít k explozi vlivem samovznícení. Upozornění: Při zkoušce hrozí exploze a proto musí být článek a nebo monobloková baterie umístěna v krytu odolném proti úlomkům vzniklým při explozi. ČSN EN 60896-1 (36 4332) byla vydána červnu 1995.

Za pozornost stojí tyto dva články normy: Čl.2.3 Hořlavost nádoby a víka/krytů. "U instalací s bateriemi, kde je nezbytné, aby použité plastové komponenty byly samozhášlivé, musí výrobce baterie uvést kategorii samozhášlivosti podle zkušební metody FV: vertikální hořlavost, uvedené v IEC 707 (nahrazena IEC 60707, která v ČR do prosince 1999 nebyla zavedena)" Čl.2.4 Emise plynů. "Při doporučených provozních podmínkách musí být množství vodíku uvolňované z ventilem řízeného olověného článku nebo z monoblokové baterie dostatečně malé, což dovoluje použít tyto články např. v kancelářském prostoru nebo přímo v zařízeních. Je však požadováno větrání a články nebo monoblokové baterie nesmí být umístěny ve skříních nebo krytech, které nedovolují výměnu vzduchu s okolním ovzduším. Pro větrání baterie musí být brány přednostně v úvahu místní a národní/regionální předpisy."

Označení ČSN EN 60896-1 +A2 (364332)
Katalogové číslo 17574
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963175744
Změny a opravy Z1 9.03t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2005
a nahrazena ČSN EN 60896-11 (364332)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60896-11 (364332)
Staniční olověné baterie - Část 11: Uzavřené větrané typy - Všeobecné požadavky a metody zkoušek

ČSN EN 60896-21 (364332)
Staniční olověné baterie - Část 21: Uzavřené ventilem řízené typy - Metody zkoušek

ČSN EN 60896-22 (364332)
Staniční olověné baterie - Část 22: Uzavřené ventilem řízené typy - Požadavky