ČSN EN 60730-2-5 (361950) Zrušená norma

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro elektrické automatiky hořáků určené k samočinnému řízení hořáků na pevná, kapalná, plynná paliva nebo jiné hořlavé látky, používaných v domácnosti a pro podobné účely, včetně vytápění, klimatizace a podobných účelů. Tato norma neplatí pro automatiky, které používají termoelektrické pojistky plamene. Tato norma platí pro vlastní bezpečnost, pro provozní hodnoty stanovené výrobcem, provozní doby a pracovní postupy souvisící s bezpečností hořáků a používá se pro zkoušení elektrické automatiky hořáků nebo v souvislosti s nimi.
Požadavky na specifické provozní hodnoty, provozní doby a pracovní postupy jsou uvedeny v normách na spotřebiče a zařízení. Tato norma též platí pro elektrické automatiky spotřebičů, které nejsou určeny pro běžné použití v domácnosti, ale přesto mohou být používány laiky v různých zařízeních provozovaných v obchodech, v lehkém průmyslu a na farmách. Tato norma neplatí pro elektrické automatiky určené výhradně k průmyslovým účelům. Tato norma platí pro přístroje s ručním řízením, které tvoří elektrické a/nebo mechanické části automatiky. Platí i pro řídicí zařízení, v nichž jsou zabudovány elektronické součástky.
Pro požadavky na ruční spínače, které nejsou součástí automatického řízení, platí IEC 1058-1. Tato norma neplatí pro samostatné zapalovací transformátory (jsou uvedeny v SC 14D).
V celé normě slovo "zařízení" znamená "spotřebič a zařízení". Tato norma platí pro řídicí zařízení s jmenovitým napětím do 660 V a s jmenovitým proudem do 63 A.
V této normě se nepřihlíží k hodnotě citlivosti reakce řídicího zařízení, jestliže je tato hodnota závislá na způsobu zabudování zařízení do spotřebiče. Tam, kde tato hodnota představuje důležitý prvek pro bezpečnost uživatele nebo pro okolí, musí platit hodnota definovaná v příslušné normě pro spotřebiče pro domácnost nebo hodnota určená výrobcem. Tato norma platí pro řídicí zařízení reagující na vlastnosti plamene.

Označení ČSN EN 60730-2-5 (361950)
Katalogové číslo 17551
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963175515
Změny a opravy Z1 6.97t
Norma byla zrušena k 15. 12. 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-13 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-19 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty