ČSN EN 60192 (360241) Zrušená norma

Nízkotlaké sodíkové výbojky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60192:1993. Uvádí metody zkoušek užívané pro hlavní charakteristiky nízkotlakých sodíkových výbojek vestavného typu, a to jak tvaru U, tak lineárních, které se provozují na střídavé napětí, 50 nebo 60 Hz s předřadníkem splňujícím požadavky IEC 459: Předřadníky pro nízkotlaké sodíkové výbojky. (Do 1.5.1995 v ČR nezavedena.) Doporučení se týkají pouze zkoušek konstrukce. Za pozornost stojí čl.7.4 Světelný tok, který stanoví: "Světelný tok jednotlivých výbojek nesmí být nižší než 90 % jmenovité hodnoty za zkušebních podmínek uvedených v příloze C". Metody měření elektrických parametrů a světelných charakteristik výbojky jsou uvedeny v příloze C. K normě jsou přiloženy tabelárně zpracované "materiálové listy" pro řadu druhů výbojek. ČSN EN 60192 (36 0241) byla vydána v červnu 1995.

Označení ČSN EN 60192 (360241)
Katalogové číslo 17541
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 78 stran formátu A4
EAN kód 8590963175416
Změny a opravy A4+A5 3.97t, Z1 1.02t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2004