ČSN 62 0002 (620002)

Třídění a označování pryže

ČSN 62 0002 Třídění a označování pryže
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma vymezuje zásady pro třídění a označování pryží podle jejich fyzikálních vlastností a slouží ke specifikaci pryže v technické dokumentaci a obchodním styku. Nevztahuje se na lehčené a tvrdé pryže. V kapitole 3 - Třídění a označování podrobně normalizuje třídicí vlastnosti, jimiž jsou: odolnost proti zvýšeným teplotám, proti oleji a proti nízkým teplotám. Dále specifikuje základní vlastnosti, jimiž jsou: tvrdost, pevnost v tahu, tažnost a trvalá deformace v tlaku. Konečně stanoví číselné kódy pro jednotlivé vlastnosti. Obdobně norma stanoví i přídavné vlastnosti a písmenný kód pro jejich označování. (Některé z těchto přídavných vlastností mohou mít hygienický význam, např.: odolnosti proti ozónu, olejům, rozpouštědlům, odolnost proti standardním chemickým činidlům, odolnost proti hoření a také analýza vodného a vodnoalkoholického výluhu.) V kapitole 4 - Přehled vlastností jsou v tabulce 8 zpracovány řady hodnot vlastností pryží. ČSN 62 0002 byla vydána v červenci 1994. Nahradila ČSN 62 0002 z 20.12.1984.
"Změnou 1)-8/1995", vydanou v srpnu 1995 se s účinností od 1.9.1995 provádějí v normě drobnější změny cca tří článků.

Označení ČSN 62 0002 (620002)
Katalogové číslo 16408
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963164083
Změny a opravy Z1 7.95t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 62 00 02
  • ČSN 620002
  • ČSN 62 00 02 : 1994
  • ČSN 620002:1994
  • ČSN 62 0002:1994