Třída 9424 - Lanové dráhy

Zobrazit obsah třídy 94 - Výstrojné zboží

ČSN EN 15567-1 +A1 (942403) - srpen 2020 nové vydání

Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 15567-2 (942403) - leden 2016 aktuální vydání

Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 2: Požadavky na provoz

230 Kč

ČSN EN 17109 (942404) - září 2020

Horolezecká výstroj - Individuální bezpečnostní systémy pro lanová centra - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč