Třída 9403 - Sportovní a tělocvičné náčiní, nářadí a potřeby

Zobrazit obsah třídy 94 - Výstrojné zboží

ČSN EN 913 (940303) - červenec 2019 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 914 (940341) - listopad 2020 nové vydání

Gymnastické nářadí - Bradla paralelní a bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 915 (940342) - duben 2009 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 916 (940343) - listopad 2003 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Tělocvičné bedny - Požadavky a zkušební metody zahrnující bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12196 (940344) - srpen 2003 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Kůň a koza - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12197 (940345) - září 2001 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Hrazda - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 12346 (940346) - srpen 2001 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Žebřiny, průlezky a šplhací rámy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 12655 (940347) - srpen 2001 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Gymnastické kruhy - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 12432 (940348) - září 2001 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Kladina - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 12503-1 (940349) - říjen 2013 aktuální vydání

Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 12503-2 (940349) - prosinec 2016 aktuální vydání

Sportovní žíněnky - Část 2: Žíněnky pro skok o tyči a skok vysoký, bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12503-3 (940349) - září 2002

Sportovní žíněnky - Část 3: Žíněnky pro judo, bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 12503-4 (940349) - prosinec 2016 aktuální vydání

Sportovní žíněnky - Část 4: Stanovení tlumení nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12503-5 (940349) - listopad 2001

Sportovní žíněnky - Část 5: Stanovení tření základny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12503-6 (940349) - listopad 2001

Sportovní žíněnky - Část 6: Stanovení tření povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12503-7 (940349) - listopad 2001

Sportovní žíněnky - Část 7: Stanovení statické tuhosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 13219 (940350) - duben 2009 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Trampolíny - Funkční a bezpečnostní požadavky, metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč