Třída 5004 - Papíry, zkoušení

Zobrazit obsah třídy 50 - Průmysl papírenský

ČSN P CEN/TS 17497 (500413) - březen 2021

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení bisfenolu A v extraktu z papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15320 (500414) - únor 2012 aktuální vydání

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení pentachlorfenolu ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16453 (500415) - srpen 2014

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení ftalátů v extraktu z papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14719 (500416) - leden 2006

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení obsahu diisopropylnaftalenu (DIPN) extrakcí rozpouštědly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 638-1 (500417) - říjen 2022 aktuální vydání

Papír, lepenka, vlákniny a nanomateriály z celulózy - Stanovení obsahu sušiny metodou sušení v sušárně - Část 1: Materiály v pevné formě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 638-2 (500417) - říjen 2022 aktuální vydání

Papír, lepenka, vlákniny a nanomateriály z celulózy - Stanovení obsahu sušiny metodou sušení v sušárně - Část 2: Suspenze nanomateriálů z celulózy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 8791-1 (500419) - říjen 1993

Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti. (Metody úniku vzduchu). Část 1: Obecná metoda

65 Kč

ČSN ISO 8791-2 (500419) - únor 2020 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení drsnosti/hladkosti (metody úniku vzduchu) - Část 2: Metoda podle Bendtsena

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 15845 (500422) - září 2010

Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodných výluhů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 8254-1 (500423) - září 2009 aktuální vydání

Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 1: Lesk při 75° se sbíhavým svazkem paprsků, metoda TAPPI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8254-2 (500423) - leden 2018 aktuální vydání

Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14086 (500424) - červenec 2003

Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Lesk při 45° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17830 (500426) - únor 2023

Papír a lepenka - Návod k použití termínu 2.2 "Zakázané materiály" uvedeného v normě EN 643:2014

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16418 (500430) - září 2014

Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodních extraktů pomocí celkové metabolické hepatomové buněčné linie (HepG2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 10716 (500434) - srpen 1997

Papír a lepenka - Stanovení alkalické rezervy

125 Kč

ČSN EN 15519 (500441) - duben 2008

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Příprava výluhu organickým rozpouštědlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1230-1 (500483) - červen 2010 aktuální vydání

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 1: Pach

190 Kč

ČSN EN 1230-2 (500483) - červen 2010 aktuální vydání

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť

230 Kč

ČSN EN 13676 (500484) - prosinec 2001

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami, vrstvené polymerem - Stanovení dírek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 645 (500485) - leden 1996

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami. Příprava vodného výluhu za studena

125 Kč

ČSN EN 647 (500486) - prosinec 1995

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami. Příprava vodného výluhu za horka

125 Kč

ČSN EN 646 (500487) - červen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 648 (500488) - červen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 920 (500489) - červenec 2001 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s poživatinami - Stanovení obsahu sušiny ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1104 (500490) - květen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1541 (500491) - prosinec 2001

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Stanovení formaldehydu ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15318 (500492) - červen 2000

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení 7 specifikovaných polychlorovaných bifenylů (PCB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14338 (500493) - červen 2004

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Podmínky pro stanovení migrace z papíru a lepenky za použití modifikovaného polyfenylenoxidu (MPPO) jako simulátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12497 (500494) - březen 2006

Papír a lepenka - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Stanovení rtuti ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12498 (500495) - červen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení kadmia, chromu a olova ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12149 (500498) - březen 1999

Tapety v rolích - Stanovení migrace těžkých kovů a některých dalších prvků, monomeru vinylchloridu a uvolnitelného formaldehydu

230 Kč
foo