Třída 4921 - Opracované řezivo pilařské

Zobrazit obsah třídy 49 - Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 2100 (492100) - září 1994

Opracované přířezy řeziva

230 Kč

ČSN 49 2102 (492102) - červenec 1994

Opracované jehličnaté přířezy nábytkové. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN 942 (492104) - listopad 2007 aktuální vydání

Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN 49 2105 (492105) - srpen 1994

Dřevěné součásti stavebně truhlářských výrobků. Požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN 14762 (492107) - listopad 2006

Dřevěné podlahoviny - Odběr vzorků a hodnocení shody

190 Kč

ČSN 49 2108 (492108) - září 1993

Opracované jehličnaté přířezy pro dopravní prostředky. Technické požadavky. Rozměry

190 Kč

ČSN EN 14342 (492109) - duben 2017 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení

350 Kč

ČSN EN 13990 (492110) - září 2004

Dřevěné podlahoviny - Podlahové palubky z jehličnatého dřeva

230 Kč

ČSN EN 14519 (492111) - srpen 2006

Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované profily s perem a drážkou

230 Kč

ČSN EN 14951 (492112) - listopad 2006

Vnitřní a venkovní obložení z rostlého listnatého dřeva - Profilové prvky

230 Kč

ČSN EN 14915 +A1 (492113) - leden 2018

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 14915 +A2 (492113) - srpen 2020

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15146 (492114) - srpen 2007

Vnitřní a venkovní obložení z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované dílce bez pera a drážky

230 Kč

ČSN EN 17009 (492115) - říjen 2019

Podlahoviny z lignifikovaných materiálů jiných než ze dřeva - Charakteristika, posuzování a ověřování stálosti vlastností a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 49 2120 (492120) - březen 2021 nové vydání

Dřevěné podlahy - Požadavky na montáž a posuzování

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15676 (492121) - srpen 2008

Dřevěné podlahoviny - Odolnost proti uklouznutí - Kyvadlová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1910 (492122) - duben 2019 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti

230 Kč

ČSN EN 1533 (492123) - únor 2011 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Stanovení pevnosti v ohybu pod statickým zatížením - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1534 (492124) - červenec 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku - Metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13696 (492125) - červenec 2009

Dřevěné podlahoviny - Metody zkoušení ke stanovení elasticity a odolnosti proti opotřebení nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15717 (492129) - září 2010

Parkety - Všeobecná směrnice pro montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13226 (492130) - červen 2010 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou

350 Kč

ČSN EN 14761 +A1 (492131) - listopad 2008 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky

230 Kč

ČSN EN 13488 (492132) - březen 2004 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety

340 Kč

ČSN EN 13227 (492133) - leden 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva

350 Kč

ČSN EN 13228 (492134) - říjen 2011 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13442 (492135) - září 2013 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13489 (492136) - leden 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce

340 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - listopad 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13647 (492138) - říjen 2011 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN CEN/TS 13810-2 (492139) - červen 2005

Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 2: Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13810-1 (492139) - květen 2004 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a požadavky

340 Kč

ČSN EN 14322 (492140) - listopad 2018 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace

190 Kč

ČSN EN 14354 (492140) - březen 2018 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Dýhované podlahoviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14323 (492141) - říjen 2017 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13307-1 (492145) - srpen 2007

Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 1: Požadavky

190 Kč

ČSN P CEN/TS 13307-2 (492145) - květen 2010

Dřevěné lepené hranoly a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 2: Řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14220 (492146) - srpen 2007

Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně - Požadavky a specifikace

340 Kč

ČSN EN 14221 (492147) - srpen 2007

Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, vnitřní dveřní křídla a vnitřní zárubně - Požadavky a specifikace

340 Kč

ČSN EN 15644 (492150) - červen 2009

Tradičně navržená montovaná schodiště vyrobená z rostlého dřeva - Specifikace a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč