Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 10330 (420407) z února 2016

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60404-7 (345884) - červenec 2020

Magnetické materiály - Část 7: Metody měření koercivity (až 160 kA/m) u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč