Náhrady ke zrušené normě ČSN P ISO/TS 13605 (441396) z listopadu 2013

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN ISO 13605 (441396) - listopad 2020

Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč