Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320) z března 2013

Norma bude zrušena k 6. červenci 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320) - prosinec 2018

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.20t

1 010 Kč