Náhrady ke zrušené normě ČSN EN ISO 3506-2 (021007) z června 2010

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN ISO 3506-2 (021007) - říjen 2020 nové vydání

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice specifických tříd a pevnostních tříd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč