Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 12965 +A2 (470210) z února 2010

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 12965 ed. 2 (470210) - červen 2020

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost

440 Kč